Portrett som uttrykksform – Bjørn Opsahl

foto: Bjørn Opsahl

Portrett som uttrykksform

Denne workshopen handler om portrett som uttrykksform og vil dekke en rekke aspekt av portrettering. Gjennom historiske referanser, karakteristika og virkemidler i portrettering får du et teoretisk grunnlag til å forstå portrettet som uttrykksform. I forarbeidet vil du lære om viktigheten av god research og hvordan du kan gjøre best mulige forberedelser til opptak som kan være vanskelige å forberede.

I studio lærer vi om lyssetting – fra demonstrasjon av tolv ulike lyssettinger med kun én lampe, til et fullt lysoppsett med fire lamper.Bjørn deler sine erfaringer gjennom en hel portrettshoot, hvor vi vil snakke en hel del om regi og hvordan vi jobber med mennesker for å få frem det vi ønsker i bildet. I tillegg kommer vi innom hvordan vi kan lete etter lys og se eksisterende lys på location, slik at vi kan utnytte omgivelsene til det maksimale. Deltagerne får deretter prøve seg på egenhånd, under kyndig veiledning av Bjørn og hans hjelpelærer.

På fredagen jobber vi med utvalg av bilder under veiledning før Bjørn demonstrerer sin arbeidsflyt og noen av sine viktigste verktøy i Adobe Lightroom. Deltagerne jobber deretter med etterarbeid på sine utvalgte bilder, før felles gjennomgang av bildene fra workshopen med endelig feedback og påfølgende oppsummering av workshopen.

I løpet av disse to dagene i juni vil du altså være gjennom både planlegging, gjennomføring av opptak og etterarbeid veiledet av Bjørn Opsahl og hans dyktige lærerassistent. Workshopen foregår i skolens lokaler, med fullt utrustede fotostudioer.

Deltagerne må selv stille med kamera og minnekort og laptopp

Ved avslutning av workshopen vil du motta 1stk A3-print av ditt beste bilde.

KURSLEDER: Bjørn Opsahl

DAG:  Torsdag 14. juni og fredag 15. juni

TID: Torsdag: 09:30 – 16:00 – Fredag 09:30 – 13:00

STED: Fana Folkehøgskule

LUNSJ: inkludert begge dager

PRIS:  kr 2.900,- 

SPRÅK: Kurset vil bli holdt på norsk


Påmelding via kontaktsiden

Foto: Bjørn Opsahl
Foto: Bjørn Opsahl